Steg 3: Husbygge

När bygglovet är godkänt börjar markarbetet. Vi planerar och utför anläggning av isolergrunden.

Huset byggs efter konstruktionsritningar med fackmannamässiga metoder. Vi ställer höga krav på kvalitet i både hållfasthet och finish.