Steg 4: Inflyttning

När huset är färdigbyggt ska det besiktigas. När sedan kommunen skickat ut slutbeskedet är det dags att flytta in.